RANNSÓKNARTEYMIÐ

Unnur Anna Valdimarsdóttir, PhD
Unnur er aðalrannsakandi og ábyrgðarmaður Áfallasögu kvenna. Unnur er prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands en rannsóknir hennar snúa aðallega að áhrifum áfalla og þungbærrar lífsreynslu á heilsufar og sjúkdómsáhættu.

Arna Hauksdóttir, PhD
Arna er prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands og aðalrannsakandi í Áfallasögu kvenna. Rannsóknir Örnu hafa einkum beinst að áhrifum áfalla á heilsu, t.d. áhrifum ástvinamissis og náttúruhamfara.

Jóhanna E. Torfadóttir, PhD
Jóhanna er rannsóknarsérfræðingur hjá Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Læknadeild Háskóla Íslands. Jóhanna hefur umsjón með framkvæmd Áfallasögu kvenna og er meðrannsakandi í rannsókninni. Rannsóknir Jóhönnu snúa að mestu um tengsl milli lífsstíls og krabbameina.

Gunnar Tómasson, MD, PhD
Gunnar er læknir og faraldsfræðingur. Hann er lektor við Læknadeild Háskóla Íslands. Hann stundar m.a. rannsóknir á heilsutengdum lífsgæðum og hvernig meta skuli meðferðarsvörun hjá fólki með æðabólgusjúkdóma. Gunnar er meðrannsakandi og gagnagrunnsstjóri Áfallasögu kvenna.

Edda Björk Þórðardóttir, PhD

Edda Björk er nýdoktor við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Læknadeild Háskóla Íslands og meðrannsakandi í Áfallasögu kvenna. Helstu rannsóknir hennar snúa að áhrifum áfalla á heilsufar, sér í lagi áfallastreitu og svefnvandamál.

Harpa Rúnarsdóttir, MSc
Harpa er stærðfræðingur og með meistaragráðu í læknisfræðilegri tölfræði. Hún er gagnagrunnsstjóri hjá Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands og verkefnisstjóri Áfallasögu kvenna.

Andri Steinþór Björnsson, PhD
Andri er prófessor við Sálfræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknir hans beinast einkum að áhrifum félagslegra áfalla á heilsu, meðal annars á félagsfælni og áfallastreituröskun. Andri er meðrannsakandi í Áfallasögu kvenna.

Berglind Guðmundsdóttir, PhD
Berglind er sérfræðingur í klínískri sálfræði og yfirsálfræðingu Landspítala og dósent í sálfræði við Læknadeild Háskóla Íslands. Rannsóknir hennar beinast einkum að eðli og afleiðingum áfalla, áfallahjálp og meðferð við áfallastreituröskun. Berglind er meðrannsakandi í Áfallasögu kvenna.

Sigrún Helga Lund, PhD
Sigrún er doktor í tölfræði. Hún starfar sem dósent við Læknadeild Háskóla Íslands og tölfræðingur hjá Íslenskri Erfðagreiningu. Hún stundar tölfræðilegar rannsóknir á nær öllum fræðasviðum læknisfræði. Sigrún er tölfræðingur rannsóknarinnar.

Silja Hauksdóttir
Silja er rithöfundur og leikstjóri. Hún er kynningar-  og markaðsstjóri Áfallasögu kvenna.

Hildur Guðný Ásgeirsdóttir, MPH
Hildur Guðný er sjúkraþjálfari og aðjúnkt við námsbraut í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands. Hún er doktorsnemi í lýðheilsuvísindum og fjallar doktorsverkefnið um áhrif áfalla á heilsu.

Dóra R. Ólafsdóttir, BFA 
Dóra er verkefnisstjóri við Miðstöð í lýðheilsuvísindum. Hún sér um fjárhagslegan rekstur og aðra verkþætti rannsóknarinnar.

Rebekka Sigrún D. Lynch, MD
Rebekka er almennur læknir og doktorsnemi í lýðheilsuvísindum. Doktorsverkefni hennar fjallar um lífeðlisfræðilegar afleiðingar ofbeldis gegn konum. Þessa stundina vinnur hún að rannsókn um möguleg tengsl ofbeldis og hjarta- og æðasjúkdóma hjá konum.

Thor Aspelund, PhD
Thor er prófessor við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands og forstöðumaður Tölfræðiráðgjafar Heilbrigðisvísindasviðs HÍ. Rannsóknir Thors hafa beinst að notkun áhættureikna og hagnýtingu líftölfræði í heilbrigðisvísindum, notkun erfðafræði í faraldsfræði og faraldsfræði hjarta- og æðasjúkdóma. Thor er tölfræðingur rannsóknarinnar.

Hrönn Harðardóttir, MD 
Hrönn starfar sem lungnasérfræðingur á Landspítala samhliða því að vera í doktorsnámi við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands. Doktorsverkefni hennar fjallar um streitu og líðan sjúklinga við greiningu lungnakrabbameins og áhrif þess á sjúkdómsgang og lifun.

Heiðrún Hlöðversdóttir, MPH 
Heiðrún Hlöðversdóttir er lýðheilsufræðingur (MPH) og með BS gráðu í sálfræði frá Háskóla Íslands. Hún starfar hjá Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands og fæst m.a. við rannsóknir á áhrifum náttúruhamfara á líkamlega og andlega heilsu.

Kristjana Einarsdóttir, PhD
Kristjana Einarsdóttir er dósent við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Læknadeild Háskóla Íslands. Rannsóknir Kristjönu beinast mest megnis að þáttum sem tengjast heilsu á meðgöngu og fæðingarútkomum barnshafandi kvenna.