RANNSÓKNARTEYMIÐ

RANNSÓKNARTEYMIÐ

Unnur Anna Valdimarsdóttir, PhD
Unnur er aðalrannsakandi og ábyrgðarmaður Áfallasögu kvenna. Unnur er prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands en rannsóknir hennar snúa aðallega að áhrifum áfalla og þungbærrar lífsreynslu á heilsufar og sjúkdómsáhættu.

Arna Hauksdóttir, PhD
Arna er prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands og aðalrannsakandi í Áfallasögu kvenna. Rannsóknir Örnu hafa einkum beinst að áhrifum áfalla á heilsu, t.d. áhrifum ástvinamissis og náttúruhamfara.

Jóhanna E. Torfadóttir, PhD
Jóhanna er rannsóknarsérfræðingur hjá Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Læknadeild Háskóla Íslands. Jóhanna hefur umsjón með framkvæmd Áfallasögu kvenna og er meðrannsakandi í rannsókninni. Rannsóknir Jóhönnu snúa að mestu um tengsl milli lífsstíls og krabbameina.

Gunnar Tómasson, MD, PhD
Gunnar er læknir og faraldsfræðingur. Hann er lektor við Læknadeild Háskóla Íslands. Hann stundar m.a. rannsóknir á heilsutengdum lífsgæðum og hvernig meta skuli meðferðarsvörun hjá fólki með æðabólgusjúkdóma. Gunnar er meðrannsakandi og gagnagrunnsstjóri Áfallasögu kvenna.

Edda Björk Þórðardóttir, PhD

Edda Björk er nýdoktor við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Læknadeild Háskóla Íslands og meðrannsakandi í Áfallasögu kvenna. Helstu rannsóknir hennar snúa að áhrifum áfalla á heilsufar, sér í lagi áfallastreitu og svefnvandamál.

Harpa Rúnarsdóttir, MSc
Harpa er stærðfræðingur og með meistaragráðu í læknisfræðilegri tölfræði. Hún er gagnagrunnsstjóri hjá Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands og verkefnisstjóri Áfallasögu kvenna.

Andri Steinþór Björnsson, PhD
Andri er prófessor við Sálfræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknir hans beinast einkum að áhrifum félagslegra áfalla á heilsu, meðal annars á félagsfælni og áfallastreituröskun. Andri er meðrannsakandi í Áfallasögu kvenna.

Berglind Guðmundsdóttir, PhD
Berglind er sérfræðingur í klínískri sálfræði og yfirsálfræðingu Landspítala og dósent í sálfræði við Læknadeild Háskóla Íslands. Rannsóknir hennar beinast einkum að eðli og afleiðingum áfalla, áfallahjálp og meðferð við áfallastreituröskun. Berglind er meðrannsakandi í Áfallasögu kvenna.

Jóhanna Jakobsdóttir, PhD
Jóhanna er líftölfræðingur og rannsóknasérfærðingur við Miðstöð í lýðheilsuvísindum. Rannsóknir hennar snúa að hagnýtingu tölfræði á sviði heilbrigðisvísinda og erfðafræði ásamt þróun tölfræðilegra aðferða fyrir erfðafræðirannsóknir.

Þórhildur Halldórsdóttir, PhD
Þórhildur er nýdoktor við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Læknadeild Háskóla Íslands. Hún er klínískur sálfræðingur með doktorsgráðu úr Virginia Tech í Bandaríkjunum. Rannsóknir hennar snúa að samspili umhverfis og erfða í mótun geðraskana.

Hildur Guðný Ásgeirsdóttir, MPH
Hildur Guðný er sjúkraþjálfari og aðjúnkt við námsbraut í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands. Hún er doktorsnemi í lýðheilsuvísindum og fjallar doktorsverkefnið um áhrif áfalla á heilsu.

Dóra R. Ólafsdóttir, BFA 
Dóra er verkefnisstjóri við Miðstöð í lýðheilsuvísindum. Hún sér um fjárhagslegan rekstur og aðra verkþætti rannsóknarinnar.

Rebekka Sigrún D. Lynch, MD
Rebekka er almennur læknir og doktorsnemi í lýðheilsuvísindum. Doktorsverkefni hennar fjallar um lífeðlisfræðilegar afleiðingar ofbeldis gegn konum. Þessa stundina vinnur hún að rannsókn um möguleg tengsl ofbeldis og hjarta- og æðasjúkdóma hjá konum.

Thor Aspelund, PhD
Thor er prófessor við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands og forstöðumaður Tölfræðiráðgjafar Heilbrigðisvísindasviðs HÍ. Rannsóknir Thors hafa beinst að notkun áhættureikna og hagnýtingu líftölfræði í heilbrigðisvísindum, notkun erfðafræði í faraldsfræði og faraldsfræði hjarta- og æðasjúkdóma. Thor er tölfræðingur rannsóknarinnar.

Hrönn Harðardóttir, MD 
Hrönn starfar sem lungnasérfræðingur á Landspítala samhliða því að vera í doktorsnámi við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands. Doktorsverkefni hennar fjallar um streitu og líðan sjúklinga við greiningu lungnakrabbameins og áhrif þess á sjúkdómsgang og lifun.

Huan Song, PhD 
Huan er nýdoktor frá Karolinska Institutet í Svíþjóð og hafa rannsóknir hennar beinst að því að skilja hvernig áfallatengdar raskanir og lífsáföll hafa áhrif á heilbrigði og sjúkdómaþróun. 

Jianwei Zhu, PhD
Jianwei er nýdoktor frá Karolinska Institutet í Svíþjóð. Hann vinnur í samstarfi við rannsakendur við Miðstöð í Lýðheilsuvísindum, þar sem hann beinir helst spjótum sínum að andlegu áfalli og stressi sem fylgir krabbameinsgreiningu.

Hildur Ýr Hilmarsdóttir
Hildur er aðstoðarmaður í rannsóknum. Hún aðstoðar við tölfræðilegar greiningar og sinnir ýmsum öðrum verkefnum sem tengjast rannsókninni.

Hrefna Harðardóttir, MPH 
Hrefna er lýðheilsufræðingur (MPH) og með BS gráðu í sálfræði frá Háskóla Íslands. Hún starfar hjá Miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands og er samskiptastjóri við þátttakendur í Áfallasögu kvenna

Egill Karlsson, MSc
Egill er verkefnisstjóri við Miðstöð í Lýðheilsuvísindum. Hann sér um kynningar- og markaðsmál ásamt almennri umsýslu innan rannsóknarinnar.